Berekening van een nieuw voorschot, hoe komen ‘ze’ erbij!

Heeft u dat nou ook dat u zich wel eens afvraagt hoe of het nu precies zit?

Ik bedoel: bij de afrekening van het energiebedrijf krijgt u minstens €100,00 of meer terug en nog presteert het bedrijf het zo te berekenen u iedere maand 4 euro extra als voorschot zou moeten betalen.

Ik begrijp dat nooit zo goed, 12 maanden x €4 is op mijn zakjapanner nog steeds 48 euro. De rekenfunctie op m’n smarty geeft overigens dezelfde uitkomst😉. Als ik mijn maandbedrag laat staan op het bedrag waarmee ik ’t afgelopen jaar die 100 euro terugkreeg en de prijs van energie* zou zoveel stijgen dat ik 4 euro extra moet betalen dan krijg ik toch in een volgend jaar opnieuw zo’n slordige 100 euro terug? Waarom?

Kijk ’t is niet dat een energiebedrijf nu zoveel rente betaalt dat u er rijk van wordt, dat u, zoals in mijn voorbeeld die €4,00 met liefde overmaakt. Rekenen kunnen ze bij het energiebedrijf behoorlijk goed, tot zelfs wanneer de gasprijs is gewijzigd en de bij verschillende prijzen gebruikte energie, dat kan ik allemaal herleiden en dat gaat over het algemeen goed maar de berekening van een nieuw voorschot?

Ik begrijp het niet helemaal, u wel?

* persoonlijk denk ‘k niet dat de energieprijs zelf zoveel zal stijgen, ’t is meer dat de energiebelasting omhoog zal gaan en da’s politiek. Maar da’s mijn mening hè, dat u niet denkt dat ik voorkennis heb.

Energie

Ons energiejaar loopt van 24 januari tot 23 januari (of daaromtrent) en dankzij de slimme meter had ik 28 januari de afrekening in de mail.

Dat we geld terug kregen, dat had ik verwacht, dat we, op een haar na anderhalf keer ons maandbedrag van 81 euro terugkregen was een verrassing (schreef ik het woord toch bijna verkeerd 😉 ).

De jaarrekening in het kort, bedragen zijn incl. btw:
Elektriciteit – € 72,10
Gas € 925,13
Overige kosten € 0,00
Totale energiekosten € 853,03
In rekening gebrachte termijnbedragen – € 972,00
U ontvangt € 118,97

Er was door ons meer elektra teruggeleverd dan we hadden verbruikt, en niet zuinig ook: in totaal gebruikten we 1676 kwh en leverden 2379 kwh terug. Ik hoef hier niet te zeggen hoe blij ik met de zonnepanelen ben 🙂 ondanks een mindere opbrengst dan in het topjaar 2018, toen leverden we zelfs meer dan 2600 kwh terug.

U ziet: ondanks inspanningen om van het gas af te gaan, blijft het bij voornemens en die 40 kuub die ik minder verstookte in 2019 is in één elfstedenwinter ook zomaar weer opgestookt.  (Wat mij betreft hoef ik geen winter; dat glibberen over een met sneeuw en zoutprut bedekte straat is aan mij niet besteed en rijden op beijzelde wegen durf ik echt niet)

Vanaf juni ofzo ergens, begint men in onze wijk met Warmtestad en misschien kunnen we op termijn wel helemaal gasloos. ’t Zou wat zijn!

 

 

Verbruiksoverzicht

Van de week kreeg ik het nieuwe verbruiksoverzicht van Essent en daar was ik niet heel blij mee.

Er is vergeleken met vorig jaar en zelfs eervorig jaar een toename van het verbruik van elektra te zien. Begrijpelijk misschien, inductiekoken, iets wat ik sinds april 2018 doe is nu eenmaal op elektriek en tijdens zonloze dagen moet er soms ook gekookt worden. En helaas, afgelopen november was een stuk minder zonnig dan november 2018, dus al met al is het extra verbruik van 17kwh te verklaren. Liever had ik het anders gezien maar het weer hebben we niet in de hand.

U snapt nu waarom ik niet heel blij ben, gelukkig is het gasgebruik nog wel iets gedaald, niet alleen 2018 ook november 2019 liet deze trend zien.

Men moet zonnestraaltjes zien waar ze schijnen😉

Opbrengst zonnepanelen

Sinds onze zonnepanelen in bedrijf zijn, kan ‘k via een app bekijken hoeveel energie de panelen opwekken en ja, ‘k weet dat de chinezen meekijken maar volgens mij kunnen ze alleen maar zien of en hoeveel de zon hier schijnt, o en ook hoeveel de opgewekte energie mij oplevert.

Vorig jaar was ’t totaal opgewekte bedrag in september wat ‘k me herinner ongeveer € 500 en toen gingen we ervoor om voor het einde van 2018 700 euro ‘verdiend’ te hebben. Dat bedrag was begin december al bereikt, jawel we hadden ook een zonnig najaar.

Nu, as we speak, staat de teller op €1236 en ik ga voor de €1500 op 31 december.

U ziet ‘t, ik reken op nog heel veel zonnige dagen.

Zonnig resultaat

€ 2,50, dat is het zonnige resultaat van 12 zonnepanelen op ’t Knieperdak. Voor vandaag dan toch en dat terwijl ’t met hoge pieken en diepe dalen opgewekt. Deze 2,50 is alleen maar de opbrengst per kwh, niks over leveringskosten, energiebelasting of BTW.

Voor een zomerdag is dit een gemiddeld resultaat, ’s winters ben ik al blij als de teller blijft steken op € 0,50.

Mijn maandelijkse bijdrage aan energie (gas en elektra, inclusief belastingen) was in 2018 € 90,00 en over dat eerste volle jaar kreeg ‘k 425 euroos terug.

Per saldo betaalde ‘k dus € 655 aan gas en bijbehorende belastingen.

Vergeleken met 2017 is het resultaat nog beter, toen betaalde ik voor energie in totaal een slordige €1300 zegge € 110 per maand.

Even uitgaande van de investering (€ 4800) in panelen heb ik die er in minder dan 8 jaar uit.

Zon, bomen en panelen

In 2017 werden, na veel vijven en zessen want eigenlijk te weinig zonlicht, door drie enorme bomen achter het huis zag je het bos de zon bijna niet meer in het najaar toch zonnecollectoren geplaatst. De gemeenteambtenaar vond de bomen nog veilig genoeg en ze konden er nog wel jaren staan. Het is milieutechnisch gezien, ook nogal niet een rare ingreep om bomen te verwijderen om van zonne-energie gebruik te kunnen maken.

Volgens de adviseur zouden we door 4 extra en betere, lees iets duurdere panelen te plaatsen het hele bomenprobleem omzeilen en zou het door de bladeren gefilterd zonlicht heel goed omgezet kunnen worden in energie. Vraag me niet precies hoe ’t systeem heet, ik vond het allang best en zo gaven we opdracht voor het plaatsen van die dingen. Vanwege drukte, vakanties en dergelijke ging de zomer, eigenlijk toch de beste tijd voor opvang van zonne-energie, voorbij en eind september gingen de panelen in bedrijf en wij ook want met zonnepanelen op een dak ben je voor de belastingdienst tegenwoordig een bedrijf. 😉

Nog geen week waren de collectoren in gebruik toen er een bomendeskundige langs kwam voor inspectie van de 60 jaar oude populieren. Hij heeft amper naar de bomen gekeken maar vrijwel direct een gifgroene stempel erop gedrukt.

De bomen waren einde levensduur, hun energie was op en ze stonden daarmee op de boomkaplijst.

Vanaf maart 2018 hebben we een meer dan prima rendement op de panelen en nu, nu wachten we op een energiek voorjaar

ZON, kom maar door

Droger of vaatwasser?

Droger of vaatwasser, onlangs deed ik mee aan een quizje waarin de vraag gesteld werd: welk apparaat neemt de meeste energie?

Ik ging voor de droger maar de quizmasters waarmee overigens niet gecorrespondeerd mocht worden, wezen mijn antwoord terug als zijnde een kapitale FOUT.  Okay dan, ik beweer niet de wijsheid in pacht te hebben en ’t zou zomaar kunnen zijn dat een vaatwasser meer energie verbruikt omdat ie meer gebruikt wordt. Dat kan ik me zelfs voorstellen (wij doen zonder vaatwasser dus ben ik niet ter zake kundig) gezien het feit dat zo’n ding waarschijnlijk dagelijks draait, zeker in een meerpersoonshuishouden en mijn droger draait gemiddeld twee keer per week, daar zal de besparing zitten. Let wel: dit is een aanname! En om dan met Knieperdochter te spreken:
Assumption is the mother of all fuck ups!

Om precies te zijn, als je bij aankoop van een tv alleen maar kijkt naar het jaarlijks verbruik, ben je niet goed bezig. Want… als jij de tv dag en nacht aanzet om je peuter rustig te houden (voorbeeld hè, dit is een voorbeeld, geen oordeel), geef ‘k je op een briefje dat je meer energie verbruikt dan wanneer je alleen maar GTST volgt en daarna de tv weer uitzet.
Het jaarlijkse verbruik van een koelkast daarentegen is vrij nauwkeurig te schatten, gesteld dat je het apparaat een jaar lang aan het stroom laat hangen.

Maar let op: energielabels gaan in de meeste gevallen uit van het efficiëntste gebruik, bij een vaatwasser is dat de eco-stand en voor een tv gebruikt de fabrikant meestal een maximale kijkduur van 4 uur per dag.
’t Is maar de vraag welke richtlijnen gehanteerd worden!